תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר JLinks - השימושון היהודי.

בכדי להשתמש בשירותי האתר, הנך מתבקש לקרא את תנאי השימוש ולפעול לפיהם, שכן השימוש בשירות מעיד כאמור על הסכמתך לתנאים אלה.

תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות . אנו ממליצים לחזור ולעיין בתנאים אלה מדי פעם.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצורך נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.

כחלק משירותי האתר , הוא כולל בתוכו מידע מסחרי, הנמסר לפרסום ע"י מפרסמים שונים, במס' פורמטים- טקסט, תמונה או קול.

מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לאותו מידע. האחריות על המידע המסחרי חלה על המפרסמים בלבד.

כאשר אתה מוסר מידע אשר מיועד לפרסום באתר, הנך בעצם מאשר כי הינך בעל הזכויות החוקי בו והנך רשאי למוסרו לפרסום. בעת מסירת המידע הנך מקנה לבעלי האתר אישור ורשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש במידע זה.

זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל

אתר JLinks יעשה כל מאמץ כדי להבטיח את זמינות האתר, אולם לא יהיה אחראי על נזק כל שהוא שיגרם למפרסם כתוצאה מאי זמינות האתר.

למנהלי האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו. תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. תכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לצט בו הנך נמצא.

כל זכויות היוצרים , לרבות עיצוב האתר, שם האתר וסימניו המסחריים, קבצים למיניהם, תמונות, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, שייכים לבעלי האתר בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן המידע הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של בעלי האתר בכתב ומראש.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה ניגשת לאתר (IP Address) ועוד. מנהלי האתר ישמרו את המידע במאגריהם.

הנך מתחייב לשפות את מפעילי השרות בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

מפעילי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לכך.

אין האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.
האתר רשאי להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר  אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.

משתמשים הממליצים על אתר, או שולחים את פרטיהם בתיבת "צור קשר", מספקים מידע אודות עצמם. בנתינת פרטיך האישיים הנך מסכים לקבלת מידע בעתיד מאת "JLinks" ו/או צד ג'. יתכן והמידע שמסרת יחשף בפני צד ג', שהינם נציגיה של האתר, ואלה יוכלו ליצור עימך קשר באמצעות דואר אלקטרוני על מנת לעדכנך במבצעים וארועים שונים.

על השימוש בשירות יחולו אך ורק חוקי מדינת ישראל.

השימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה על כל תנאיו.

לכל שאלה או בקשה ניתן לפנות למייל האתר

jewish.links@gmail.com

אנו מקווים שתהנו מהשימוש באתר.

www.jlinks.co.il